ÁO DÀI ƠI !

                     Nguyễn Quốc Khánh  

   Áo dài là áo dài ơi!
   Cho tôi hỏi nhỏ một nhời được chăng
   Em khoe lá thắm chỉ hồng
   Cho thiên hạ ngắm ... hay mong một người?

   Áo dài là áo dài ơi!
   Cho tôi một phút chơi vơi... bồng bềnh
   Để rồi cứ dập cứ dềnh
   Nổi nênh thiên sứ lênh đênh cõi đời

   Áo dài là áo dài ơi!
   Em đừng cười nhé... đất trời đang nghiêng!!! 

Học trò cũ

Em khoe lá thắm chỉ hồng
------
Em khoe lá thắm chỉ hồng?
Thầy mơ mộng thế! Em không...thấy gì...