MẮT AI?

   Cặp mắt là cặp mắt ai?
   Lúng la lúng lúng liếng... rõ dài rõ ghê
   Đong đưa này gió này mưa
   Này trăng mộng này mây thơ trên trời
   Này yêu này ghét của đời
   Vui buồn đau khổ kiếp người đó chăng!


   Mỉm cười mắt mới đáp rằng:
   Anh này là giống đa tình...
                                          ghét ghê!!!