TỨ TUYỆT( tiếp theo)

                       9

                    Trắng...

   Da trắng là da trắng ơi!
   Phải chăng em ở trên trời xuống đây?
   Sáng choang cả cái phòng này
   Trắng ngồn ngộn trắng... lòng ngây ngất lòng!

                     10

                    ĐEN..

   DA EM ĐEN ĐEN ANH NÓI ĐEN GIÒN
   GIÒN TƯƠI GIÒN MÁT GIÒN MÒN MẮT AI!
   lẠI THÊM MÁI TÓC ĐEN DÀI
   hAI CON MẮT  ĐEN HAI HÀNG MI CONG

       Em ơi! anh chỉ sợ đen lòng...

                      10
                    Và đỏ...

   Em trang em điểm cả ngày
   Môi thì đỏ thắm má hây hây hồng
   Nhưng em chưa đốt lửa lòng
   Cho rừng rực đỏ... cho chồng em điên!!!     

Lê Hoàng

Thầy say trắng... say đỏ đen
Bạn bè chia sẻ thầy quên đáp lời
Có luận bàn mới có vui
Có phản có biện có mồi có ly...
hi hi hi...