CHÍ PHÈO

   ô hay cái anh Chí Phèo!
   Đã say bí tỉ còn đeo nhân tình
   Tình yêu là cái chi chi
   Dẫu là Thị Nở cũng xi một đời
   Chẳng yêu đâu chết Chí ơi!
   Yêu rồi vụt tỉnh đi đòi thiên lương

   Giá này biết mấy là thương
   Giá này dẫu đắt coi thường được nao!
   Mặc cho miệng thế xôn xao
   Suối vàng Chí vẫn vẫy chào ngất ngây

   Có bao anh Chí thời nay
   Đi tìm Bá Kiến... bắt tay...rồi cười!
  

Học trò con

Ô hay cái anh Chí Phèo!
Đã say bí tỉ còn đeo nhân tình
-------
Em sử chút có được không ạ:
Ô hay cái anh Chí Phèo!
Đã say bí tỉ còn đeo...làm gì
Tình yêu là cái chi chi
Dẫu chẳng Thị Nở cũng...đi một đời!

Hi hi hi