THỊ MẦU

     Thị Mầu là Thị Mầu ơi!
      Em ra đi kẻo mọi người đang mong

      Ô kìa ! Yếm đỏ váy hồng
      Em tung hê để bao lòng ngẩn ngơ
      Sân khấu bỗng hóa thành thơ
      Lung linh mờ ảo ảo mờ thực hư...

      Rạo rực ghê rạo rực chưa!
      Lẳng như em đố ai lơ được nào
      Giơ tay thách cả trời cao
      Dám yêu dám chịu
                                 Dám trao...
                                         Ai bằng?