XUÂN TÓC ĐỎ

   Thằng Xuân vốn bán thuốc cao
   Sống bằng những việc tào lao nhì nhằng
   Nhưng trong xã hội nhố nhăng
   Xuân ta bỗng chốc từ thằng lên ông
   Thế là nước chảy theo dòng
   Biến Xuân thành một anh hùng Đông Dương
   Dân chúng cúi rạp ven đường
   Nào ai còn dám xem thường Xuân đây!
   Mỹ nhân lòng cũng ngất ngây
   Xin dâng cả trái tim đầy mộng yêu...

   Ngẫm xem thời thế xoay chiều
   Còn Xuân Tóc Đỏ... còn nhiều chuyện vui...

quốc ánh

Mong cho trời nổi can qua
Xuân Đen Xuân Đỏ... dân ta chặt đầu...

Quốc Anh

Mong cho gió nổi can qua
Mấy thằng chó chết dân ta... chặt đ

Hu hu hu

Thời này có khối thằng Xuân
Tóc Xanh Tóc Đỏ Tóc Đen...Thiếu gì!
Can qua mà nổi tức thì
Mấy thằng Xuân ấy sẽ đi sang...Tàu!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'20882','5b0f2lq9gcefbc1kja3gr4ahd6','0','Guest','0','54.80.140.29','2018-08-20 06:43:06','/a257668/xuan-toc-do.html')