TỰ BẠCH

  Có nhiều bạn sinh viên hỏi tôi rằng: tại sao tôi lại thich làm thơ?
  Tôi xin nói ngay rằng: với tôi làm thơ là một cách tâm sự giãi bày tâm hồn của mình với chính mình. Nhưng thơ không bao giờ chỉ là viết về mình viết cho mình.Do đó tôi làm thơ về người khác và cho người khác. Và như thế thơ là một cách để tôi tâm tình tôi giao tiếp với nhiều người. Tôi tâm sự về niềm vui tôi bày tỏ nỗi buồn niềm cô đơn cùng khát vong...
Làm thơ với tôi là một cách chia sẻ. Nên tôi đọc thơ tôi để mong nhận về một niềm đồng cảm. Làm thơ với tôi là một niềm hạnh phúc dù ai đó có thể tăc lưỡi nói thầm:" đúng là
một... hâm!".Vâng với ai đó tôi rất là hâm hâm ti tỉ độ. Ở vào cái thời buổi thị trường này ai người ta thèm để ý đến thơ với phú thơ với chả thẩn...
  Dẫu rất biết như vậy tôi vẫn cứ làm thơ...