HAO GẦY...

   Chiều nay về lại sân trường
   Nghe ầu ơ ngọn gió buồn hát ru
   Nghe hao gầy những vần thơ
   Hao gầy giọt nắng bơ vơ bên thềm
   Hao gầy cả những tiếng chim
   Hao gầy chiếc lá nằm nghiêng trên cành
   Hao gầy mấy vạt cỏ xanh
   Một trời hoa phượng để dành cho ai?

   Hành lang hun hút thêm dài
   Nơi nào in lại hình hài của em?

   Lang thang tôi thẩn thơ tìm...