LỤC BÁT... NGU NGƠ

   Eo ơi! Ai đẹp ai xinh

   Để cho ai tính tình tinh...thẫn thờ

   EO ơi! Ai đẹp như mơ

   Để mây gió cũng bất ngờ lặng im

   Ai nhìn thẳng ai ngó nghiêng

   Tóc dài buông cả một miền lung linh

 

   Eo ơi! Eo nhỏ eo xinh

   Ngu ngơ ai ngắm bóng hình ngu ngơ...

   Ai viết nhạc ai làm thơ

   Ghi giúp ai với giấc mơ ban ngày

   Ơi tâm hồn của ai đây!

   Xin dâng trọn vẹn một ngày... ngu ngơ!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'20882','g7un25u3sn0qo3cje23v93de10','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-19 18:12:13','/a284979/luc-bat-ngu-ngo.html')