ỒN ÀO

   Nếu có ba người đàn bà

   Sẽ thành một cái chợ

   Và không có phút chợ tàn

   Chân lý ấy quá đúng chả cần bàn

 

   Nhưng ở trên đời này

   Tôi đã thấy đã nghe đã gặp

   Trong những ngôi nhà đẹp đẽ nên thơ

   Chỉ có một người đàn bà

   Với một gã đàn ông

   Nhưng lại có đến hai cái chợ

   Và nó chỉ tàn

   Khi họ đã ngủ say!

Bạn cũ 116

Thế là mồng Tám tháng Ba
Anh có chùm tặng các bà. Thiệt kinh!
Yêu say đắm ghét thiệt tình
Mỉa mai...cũng đủ phát kinh đàn bà
Thế là mồng tám tháng ba...
Ha ha ha...